ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็ม1  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16.23 น. โดย คุณ จักรเพชร ยอดบุษดี

ผู้เข้าชม 7 ท่าน