หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลศาลาแดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
อบต.ศาลาแดง
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  ประวัติความเป็นมาของตำบลศาลาแดง จากคำบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านเล่าว่า ในสมัยที่แหล่งการค้าทางน้ำในตำบลบางประมุงยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการซื้อขายทางการค้า ระหว่างพ่อค้าจากนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงได้ก่อให้เกิดการแสวงหาเส้นทางการขนส่งสินค้าขึ้น จนกระทั่งมีการพบเส้นทางที่ตัดผ่านตำบล ศาลาแดง ซึ่งส่งผลให้ตำบลศาลาแดงมีบทบาทมากขึ้น เนื่องมาจากการเป็นชุมชนบนเส้นทางการค้าของกองคาราวานเกวียน รวมทั้งเป็นจุดที่พักของกองเกวียน คาราวานสินค้าที่เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีด้วย
 
ตำบลศาลาแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอโกรกพระ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนากลาง ตำบลเนินศาลา ตำบลเนินกว้าว ตำบลบางมะฝ่อ และตำบลโกรกพระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอโกรกพระประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25,499 ไร่ หรือประมาณ 40.79 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและราบลุ่ม ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ บริเวณหมู่ที่ 1, 2, 3, พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนและ ราบลุ่มบางส่วน แต่บริเวณหมู่ที่ 4, 5 พื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่ลุ่ม โดยในตำบลศาลาแดงมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดประมาณ 18,502 ไร่ (72.55 % ของพื้นที่)
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,848 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,396 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02

หญิง จำนวน 1,452 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,059 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 70.38 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนากลาง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเนินศาลา และตำบลเนินกว้าว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโกรกพระ และเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขาหลวง อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี  
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมีบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองโสน 217 234 451 183  
2   บ้านศาลาแดง 338 339 677 239
  3   บ้านหนองกลางโนน 82 88 170 69  
4   บ้านกระจังงาม 390 417 807 329
  5   บ้านคลองบางช้าง 369 374 743 239  
    รวม 1,396 1,452 2,848 1,059
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10