หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 82 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาแดง และโรงเรียนบ้านกระจังงาม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 82 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม จำนวน 39 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนางพรปวี พุ่มส้มจีน ถึงนานายสุธี ยอดบ่อพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่อยู่ภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง จำนวน 14 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2, 3, 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลศาลาแดง จำนวน 52 จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 ใบ/ชุด จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ BEST FOGGER หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0005 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ไทรทัน หมายเลขทะเบียน กต 3237 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 เนื่องจากไดสตาร์ทไม่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมบัตรรับรองการฉีดวัคซีน เหรียญห้อยคอสัตว์ กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา จำนวน 1,571 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19