หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมประตูน้ำบนดิน บริเวณโรงสูบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาแดง สายที่ 2 โดยทำการเปลี่ยนประตูน้ำบนดิน ขนาด 3 นิ้ว 1 ตัว และขนาด 4 นิ้ว 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างขุดลกคลองเดิมติดต่อตำบลเนินกว้าว หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาแดง เริ่มจากเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว บริเวณบ้าน นายละเอียด ฉ่ำกลิ่น สิ้นสุดบริเวณบ้าน นางฉลวย ไรเขตกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างขุดลอกลำธารสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง จุดเริ่มต้นบริเวณสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ นานายสมศักดิ์ ยอดบัว สิ้นสุดบริเวณเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother ที่ใช้สำหรับสำนักงานปลัด จำนวน 4 กล่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาแดง และโรงเรียนบ้านกระจังงาม ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 20 วันทำการ วันละ 137 กล่อง รวมทั้งสิ้น 2,740 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 20 วันทำการ วันละ 28 กล่อง รวมทั้งสิ้น 560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-J2330DW หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0015 จำนวน 9 ตลับ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด จำนวน 31 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาแดง และโรงเรียนบ้านกระจังงาม ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3