หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาและเครื่องมือเพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จำนวน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในกิจการงานบ้านครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง จำนวน 12 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ สี ยี่ห้อ PANTUM CM2200FDW ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานการศึกษา จำนวน 27 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายรายงานขอซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนภายใน หมู่ที่ 1- 5 ตำบลศาลาแดง จำนวน 27 สาย รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. ตามรายละเอีดและแบบแปลนที่ อบต.ศาลาแดงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ของกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0013 และหมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0018 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung MultiXpress K3300NR หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0003 โดยทำการเปลี่ยนชุดพิมพ์ผงแม่เหล็กพร้อมบริการปรับแต่งเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวงบ่อซีเมนต์ ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 64 วง สำหรับจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ข้างทางถนนสายทางหลวงชนบท นว 4022 สายวัดศาลาแดง-บ้านกระจังงาม หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง ตามโครงการนครสวรรค์ถนนน่ามอง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13