หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดอัดบริเวณลำธารสาธารณะบริเวณไร่นายอึ่ง บุญคง พื้นที่หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน (กลบหลุมบ่อ) ภายในพื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๔ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 เริ่มจาก คสล.เดิม บริเวณนานายเสวก ทองม่วง ถึงบ้าน นางสาวพรประวี พุ่มส้มจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 เริ่มจาก คสล.เดิม บริเวณบ้าน นายสำรวย วันวาด ถึงนา นายสมาน นาคพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ชุด สำหรับใช้งานการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างในการเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง จำนวน 60 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำโครงป้ายไม้ประชาสัมพันธ์ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung multixpress K3300NR จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาแดง และโรงเรียนบ้านกระจังงาม ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3,014 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8