หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ รวม 18 วันทำการ จำนวน 20 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศาลาแดง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ รวม 18 วันทำการ จำนวน 19 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศาลาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 เทอมที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 โดยกำหนดส่งมอบทุกวันศกุร์ ที่มีการเปิดการเรียนการสอน จำนวน 8 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อเลี้ยงรับรองสำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมประกอบกิจกรรม สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง จำนวน 60 คนๆ ละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเช่าเวทีการแสดงกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 8 เมตร ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 100 KVA จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 16.00 น - 24.00 น. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำม่านไฟระย้าพร้อมฉากถ่ายรูป ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำแพและขั้นบันไดสำหรับลอยกระทง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดกระจังงาม ตำบลศาลาแดง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24