หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลศาลาแดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
อบต.ศาลาแดง
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง ให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ (คลองประยูร) หมู่ที่ 4  1 ก.ค. 2565 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น (สายงานผู้บริหาร) เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  21 มิ.ย. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ที่ 196/2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน รักาาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  25 เม.ย. 2565 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงาม ประจำปีการศึกษา 2565  18 เม.ย. 2565 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดทำถังขยะอินทรีย์ (ถังขยะเปียก)ในครัวเรือนของตำบลศาลาแดง  29 มี.ค. 2565 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริการบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  24 มี.ค. 2565 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกในตำบลศาลาแดง  14 มี.ค. 2565 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก งดใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมและหลอดพลาสติก  14 มี.ค. 2565 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ITAS  7 มี.ค. 2565 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565  24 ก.พ. 2565 102
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10