หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติการ   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม   22 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม   22 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   22 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินมะกอก   โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินศาลา   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปรานอม ไข่รัศมีถึงถึงบ้านนายสำราญ ชำเรือง หมู่ที่ 3   22 ส.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (แหนมหมู , หมูแดดเดียว , และปลาส้ม) ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒    22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด (แหนมเห็ด ,เห็ดนางฟ้า ,เห็ดนางฟ้าแดดเดียว) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒    22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายโครงการ ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นความรู้และเทคนิคการถนอมอาหาร และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าและเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นคร   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (แหนมหมู, หมูแดดเดียว และปลาส้ม) จำนวน ๓๕ คน ในวันที่ 1๖ สิงหาคม 2562 จำนวน ๑ วัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศา   22 ส.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5074/td>