หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
งบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
งบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
งบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
งบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)