หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลศาลาแดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
อบต.ศาลาแดง
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1
2
3
 

  
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2559
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การสงเคราะห์แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือยากไร้ ในการพาไปพบแพทย์เป็นประจำหรือที่มีนัดพบแพทย์ หรือพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ให้คำนำ ปรึกษา เพื่อทำให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์และเข็งแรง (ฉบับ 3) [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ต่อ 3 [ 15 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ต่อ 1 [ 15 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
กฏหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.) [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
กฏหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ) [ 16 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
กฏหมายจัดตั้ง [ 15 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
กฏหมายการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) [ 14 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 141  
 
กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 135  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสววรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10